TOTO sú príčiny nízkeho sebavedomia! Zbavte sa ich a začnite si veriť

TOTO sú príčiny nízkeho sebavedomia! Zbavte sa ich a začnite si veriť
 • 29.08.2023
 • Lenka Biba Slovak

Sebavedomie predstavuje naše vlastné interné hodnotenie týkajúce sa našej osobnosti, schopností, talentu, silných a slabých stránok. Nízka sebaúcta sa často prejavuje hlasným a okázalým správaním. Človeka s nízkou sebaúctou trápia komplexy menejcennosti, ktoré vedú k nedostatku sebaúcty a vnútornej neistoty. Posilňovanie nízkeho sebavedomia a korene nízkeho sebavedomia často krát siahajú až ku koreňom - teda k detstvu a samotnej výchove.

Je dôležité vedieť, že nízke sebavedomie nie je nemenný stav a možno ho zlepšiť sebareflexiou, súcitom so sebou samým, terapiou a podporou. Identifikácia základných príčin nízkeho sebavedomia môže byť užitočným krokom pri budovaní zdravšieho sebavedomia. Taktiež práca na sebaprijatí, seba-súcitu a hľadanie podpory môže pomôcť pracovať na sebe stále viac a správne.

Ako si zlepšiť nízke sebavedomie

Definícia nízkeho sebavedomia je veľmi ťažko uchopiteľná. Nízke sebavedomie je nepríjemný stav, ktorý môže človeka doslova paralyzovať. Je dobré vedieť, že tento problém sa spravidla odohráva v hlave a nemusí mať inú príčinu, len nezvládnutý strach, alebo nevhodný vplyv ľudí z okolia.

Nízka sebaúcta a jej príznaky, ako aj pôvod nízkeho sebavedomia, môžu mať tieto základné 4 faktory:

 • Kultúra
 • Okolie
 • Súťaživý kolektív
 • Prestíž

Okrem takýchto bežných príčin však nízke sebavedomie môže byť spôsobené aj "zvnútra". To už je trocha vážnejšia situácia. Vieme, že v mozgu je mnoho pocitov, postojov a nálad riadených chemicky. Látky ako serotonín či dopamín určujú, či sme radostní, akční, alebo smutní a depresívni. Ak ale dôjde k narušeniu rovnováhy, naruší sa aj naše vnímanie samých seba.

Nízka sebaúcta: príčiny

Nízka sebaúcta a jej príčiny môžu byť rôzne. Ako bojovať s nízkym sebavedomím? Nemožno však ignorovať individuálne potreby človeka, ktoré závisia od vonkajších faktorov. Medzi ne patria:

 • úspech,
 • uznanie,
 • úcta a
 • rešpekt.

Už v prvých rokoch života sa u malých detí začína fáza autonómie. Ak je to potlačené, už sa to nemôže ďalej rozvíjať. V závažných prípadoch to môže byť viesť k patologickému pocitu nízkej vlastnej hodnoty v dospelosti, ktorý môže spôsobiť úzkosť pri konfrontácii s každodennými vecami.

Deti často robia chyby v očiach rodičov, ktoré sa okamžite transformujú do úsudku o celkovej osobnosti dieťaťa. Výsledkom verenia iba negatívnej kritiky založenej na omyle je, že si dieťa nemôže vybudovať zdravú sebaúctu. Neustále zlyhanie pri prijímaní chvály a uznania vedie nakoniec k komplexom menejcennosti už aj v detstva. Správny výchovný prístup rodičov je preto veľmi dôležitý.

Trvalé vynútené slepé dodržiavanie pravidiel a hraníc neskôr vedie k neschopnosti sebareflexie, pretože k pochopeniu vlastných činov prostredníctvom zdravého budovania vzťahov medzi rodičom a dieťaťom nedošlo. Neskoré skúsenosti v dospelosti môžu byť tiež príčinou nízkej sebaúcty.

Ľuďom trpiacim nízkym sebavedomím chýba schopnosť čeliť úcte. To má za následok neúctivé správanie k blížnym. Osoba, ktorej sa napríklad ako dieťaťu venovala príliš malá pozornosť, o ňu neskôr bude zápasiť nápadne. V extrémnych prípadoch to pripomína závislosť.

Neprehliadnite: Osobnosť človeka podľa znamenia zverokruhu: Platí to na každého!

Ako sa vyrovnať s nízkym sebavedomím: psychologická terapia

Ako sa vysporiadať s vysokým a nízkym sebavedomím? Prečo má človek nízke sebavedomie? To všetko sú oprávnené otázky.

Názor na nízke sebavedomie a jeho príčiny, ako aj pôvod nízkeho sebavedomia, zahŕňajú všetky skúsenosti, ktoré prispievajú k formovaniu názoru, ktorý máme o sebe, a medzi ktorými môžeme nájsť:

 • Rodičia boli vystresovaní, nešťastní a obzvlášť prísni alebo kritickí.
 • Trauma z detstva, ktorá v človeku zanechala pocit hanby.
 • Stopy po fyzickom a/alebo psychickom týraní.
 • Šikanovanie alebo znevažovanie v škole alebo v iných kontextoch v súvislosti s vlastnou postavou, ktoré môže spustiť mechanizmus nízkeho sebavedomia kvôli vlastnému telu (hanobenie tela).
 • Ak niekto trpel emocionálnymi problémami (ktoré môžu spôsobiť nízke sebavedomie v láske).
 • Príslušnosť k etnickej alebo kultúrnej menšine alebo sociálnej skupine, ktorá je vystavená predsudkom.
 • Negatívne skúsenosti v dospelosti, napríklad problémy v práci, ako je šikanovanie alebo zastrašovanie.
 • Chronické ochorenie, ktoré narúša sebavedomie a obraz tela.
 • Úzkosť a depresie.
 • Rôzne sociálne a kultúrne faktory.
 • Perfekcionizmus.
 • Minulé zlyhania.
 • Nedostatok podpory.
 • Sociálne porovnávanie.
 • Negatívne sebavnímanie.
 • Skúsenosti z detstva.
 • Prehnané požiadavky na hodnotenie na svoju osobu.

Psychológ vám pomôže nájsť nástroje na lepšie zvládanie každodenného života.

Nízke sebavedomie má psychologické aj fyzické príznaky, ako napríklad:

 • smútok, osamelosť a úzkosť a depresie,
 • pocity viny,
 • strach, že nebudete vedieť, čo povedať, alebo že poviete nesprávne veci,
 • izolácia,
 • strach z odmietnutia a opustenia,
 • strach zo zrady,
 • myšlienky na nedostatočnosť a atelofóbiu,
 • strach z nesplnenia očakávaní,
 • strach zo sklamania a neopätovania.

Dôvody nízkeho sebavedomia

 • Skúsenosti z detstva
 • Negatívne sebavnímanie
 • Sociálne porovnávanie
 • Sociálne a kultúrne faktory
 • Perfekcionizmus
 • Kritické alebo zneužívajúce vzťahy
 • Nedostatok podpory alebo uznania
 • Minulé zlyhania
 • Šikanovanie alebo odmietnutie rovesníkmi
 • Problémy duševného zdravia
 • Problémy s obrazom tela
 • Trauma

Ako nás môže ovplyvniť nízke sebavedomie

Problémy v osobných vzťahoch - ľudia s nízkou sebaúctou si môžu zamieňať zvyčajný záujem zo strany druhej osoby so starostlivosťou a láskou, ak v detstve trpeli nedostatkom pozornosti. Nízke sebavedomie môže z človeka urobiť obeť vo vzťahu s násilníckym partnerom. Uváži, že nie je dosť dobrý na partnera a kvôli tomu vydrží všetky jeho negatívne maniere, až bitie.

Problémy v práci - nízka sebaúcta spôsobuje, že ľudia počas prezentácií a rozhovorov s nadriadenými mlčia. Z tohto dôvodu sa nemusia úplne otvoriť a ukázať svoje zručnosti. Vedenie spoločnosti nie vždy dokáže pochopiť, že zamestnanec je jednoducho hanblivý a môže ho považovať za jednoducho nedostatočne nadaného.

Depresia - z dlhodobého hľadiska môže nízke sebavedomie viesť k depresii. Podľa vedcov je jedným z kľúčových faktorov vzniku tohto ochorenia.

Zbaviť sa nízkeho sebavedomia nepomôže jednoduchá rada v duchu „cíťte sa sebavedomejšie“ a „verte si“.

Známky nízkeho sebavedomia

 • sklon dôverovať nesprávnemu človeku, podriaďovať sa mu a robiť pre vás nerentabilné konanie,
 • nespokojnosť s ich vzťahmi s inými ľuďmi,
 • nadmerná citlivosť a zraniteľnosť,
 • zvýšená úzkosť a úzkosť v neštandardnej novej situácii,
 • nerozhodnosť pri rozhodovaní,
 • pochybnosť o tom, čo mnohí robia bez veľkého úsilia,
 • stuhnutosť a nepohodlie v prítomnosti iných ľudí,
 • zdržať sa verejného vyjadrenia svojho názoru, a to aj medzi blízkymi ľuďmi,
 • pocit nešťastia a nedostatku,
 • neustále sa porovnávajte s ostatnými, aby ste zmerali úroveň svojho úspechu alebo postoja k vašej osobe.

Odporúčame aj: Pes podľa povahy človeka - ktorý je pre vás ten pravý?

Ako sa popasovať s nízkym sebavedomím?

Nízke sebavedomie nie je vrodená, ale získaná vlastnosť. Dá sa a musí sa proti tomu bojovať. Hlavná vec je uvedomiť si, že problémy so sebaúctou sú len spôsob myslenia, ktorý sa stal zvykom. Práve ste si zvykli myslieť na seba negatívne: „Neuspejem“, „Nezaslúžim si to“ ...

Tu je niekoľko tipov, ako sa vysporiadať s nízkym sebavedomím.

 1. Prijmite a milujte sa takých, akí ste.
 2. Chváľte sa
 3. Prestaňte sa porovnávať s inými ľuďmi
 4. Dovoľte si mýliť sa
 5. Nespoliehajte sa na názory iných
 6. Naučte sa prijímať komplimenty
 7. Zbavte sa zvyku nadávať si
 8. Nesťažujte sa na život
 9. Pomôžte druhým

Odkiaľ pochádza nízke sebavedomie?

Nízke sebavedomie sa nepochybne formuje už od detstva. Počas tohto obdobia si človek vytvára predstavu o sebe ako o človeku. V podstate tento proces začína narodením a môže pokračovať až do dospievania.

Známky nízkej sebaúcty u dieťaťa sa vytvárajú s ranou skúsenosťou. Napríklad, ak sa dieťa narodilo v úplnej, prosperujúcej rodine, v ktorej je podporované a milované, cíti svoju dôležitosť a potrebu, užíva si slobodu voľby, dobre sa stýka s ľuďmi, potom s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať zdravé primerané sebavedomie. .

Ak je dieťa vychovávané v rigidnej prísnej forme, veľa kritizované, zosmiešňované, ponižované, potláčané a nepodporované, potom bude mať určite nízke sebavedomie a nebude si vážiť samého seba.

Známky nízkej sebaúcty: ako sa s nimi vysporiadať?

 • Prvé nevyslovené pravidlo - zmeňte postoj k sebe.
 • Premeňte negatívne na pozitívne. Nahraďte frázu „nie som toho hoden“ za „v tomto som lepší ako ktokoľvek iný“.
 • Neporovnávajte sa s ostatnými. Prečo „kŕmiť“ svoje nízke sebavedomie? Pochváľte sa preto aj za malé úspechy.

 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní