9 vecí, ktoré by ste nikdy nemali požičiavať iným, pretože to prináša nešťastie a chudobu

9 vecí, ktoré by ste nikdy nemali požičiavať iným, pretože to prináša nešťastie a chudobu
 • 14.02.2024
 • Lenka Biba Slovak

Ak požičiavate niečo veľmi cenné alebo dôležité, môže sa stať, že sa to nevráti alebo dokonca stratí. To môže spôsobiť zbytočné finančné straty alebo straty sentimentálnej a citovej hodnoty, ak ide o veci, ktoré majú osobný význam.

Požičiavanie osobných vecí tiež môže spôsobiť konflikty a nedorozumenia medzi ľuďmi. Ak sa veci stratia, poškodia alebo nie sú vrátené včas, môže to viesť k napätiu v vzťahoch a dokonca aj k prípadným konfliktom.

Prečo by sa osobné veci nemali požičiavať?

Aj keď by ste požičiavali svoje veci len dobrým priateľom alebo rodine, existuje stále možnosť, že s nimi nebudú zaobchádzať s dostatočnou opatrnosťou alebo zodpovednosťou.

Môže sa stať, že dostanete späť veci v horšom stave, než ste ich požičali.

 • Požičiavaním osobných vecí môžete prísť o súkromie.
 • Možno chcete uchovávať veci v súkromí alebo zabezpečiť, aby ste k nim mali výhradný prístup iba vy.

Zoznam vecí, ktoré by sa nikdy nemali požičiavať!

Podľa feng shui by sa osobné veci by nemali nikdy požičiavať z dôvodu energetickej výmeny a zachovania rovnováhy v prostredí.

Podľa filozofie feng shui sa všetko v prírode a v prostredí pohybuje a nesie so sebou určitú energiu. Osobné veci majú pre nás často hlbší význam a odzrkadľujú našu individualitu. Keď požičiavame osobnú vec inému človeku, dochádza k energetickému prenosu medzi nami a osobou, ktorá vec požičiava. Táto výmena môže mať vplyv na náš energetický stav a harmóniu.

 • Okrem toho, feng shui sa zameriava aj na udržanie rovnováhy a harmónie v prostredí.
 • Ak pravidelne požičiavame svoje osobné veci, môže to narúšať túto harmóniu a energetický tok.
 • Existuje tiež názor, že požičiavanie osobných vecí môže prinášať nešťastie alebo negatívne energie.
 • Napríklad, ak použijeme niečo iného, môžeme na svoju vlastnú energiu prijať aj energiu iného človeka, ktorá nemusí byť pre nás priaznivá.

1. Mobilný telefón / tablet / počítač

Podľa učenia feng shui existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme sa mali vyhnúť požičiavaniu mobilov, tabletov a počítačov od iných ľudí. Tieto dôvody súvisia s energiou a čistotou energie, ako ju vníma feng shui.

Energia prenášaná od iných: Každý objekt nesie so sebou svoju vlastnú energiu a históriu. Ak si požičiavame mobil, tablet alebo počítač od iného človeka, prenesieme si aj jeho energiu a vplyv na náš život. Táto energia môže mať rôzne vplyvy na naše fyzické a emocionálne zdravie.

Nečistoty energetického poľa: Keď si požičiavame technologické zariadenie od niekoho iného, môže niesť so sebou aj negatívne energetické stopy, ak bolo vystavené stresu, konfliktom alebo iným negatívnym situáciám. Tieto energetické nečistoty môžu ovplyvniť naše životné prostredie a náš pocit pohody.

Kontaminácia osobnými údajmi: V súčasnej dobe je súkromie a bezpečnosť osobných údajov veľmi dôležitá. Keď si požičiavame technologické zariadenia, riskujeme, že sa na nich nachádzajú osobné údaje predchádzajúceho majiteľa. Tieto údaje môžu byť zneužité alebo nechcene rozšírené.

Náročnosť na energetickú kompatibilitu: Niektorí ľudia veria, že rôzne zariadenia majú svoje vlastné energetické frekvencie, ktoré môžu ovplyvňovať energetické pole jednotlivca. Ak nie sme energeticky kompatibilní s určitým zariadením, môže to negatívne ovplyvniť naše zdravie, pohodu a produktivitu.

Potenciálne problémy so zaberaním priestoru: Vo Feng Shui sa odporúča minimalizovať množstvo vecí v našom prostredí, aby sa energie mohli voľne pohybovať a prúdiť. Ak si požičiavame technologické zariadenia od iných, navyše k našim vlastným, môže to vytvárať energetický neporiadok a zaneprázdňovať náš priestor.

Tieto sú niektoré z dôvodov, prečo by sme sa podľa učenia feng shui mali zdržať požičiavania mobilov, tabletov a počítačov od iných ľudí. Je vhodné si vybrať a používať zariadenia, ktoré sú energeticky očistené a prepojené s našou vlastnou energiou a potrebami.

Neprehliadnite: Horoskop LÁSKY na február 2024: Koho zasiahnu vibrácie lásky?

2. Kabelka

Kabelka by sa nikdy nemala požičiavať kabelka z niekoľkých dôvodov:

 • Energia: Kabelka je osobným predmetom, ktorý v sebe uchováva energiu svojho majiteľa. Keď ju požičiavate, prenášate svoju energiu na inú osobu a naopak. To môže spôsobiť energetické zmätky a nepokoj.
 • Pracovná energia: Kabelka symbolizuje prosperitu a prácu. Je to miesto, kde uchovávate svoje financie, mobil a osobné veci. Keď si požičiavate kabelku, prenášate aj svoju pracovnú energiu na inú osobu. To môže mať negatívny vplyv na vašu šancu na úspech a prosperitu.
 • Súkromie: Kabelka je osobnou vecou, ktorá obsahuje vaše osobné a dôverné veci. Keď ju požičiavate, odovzdávate aj časť vášho súkromia. To môže narúšať vašu energetickú rovnováhu a môže byť pre vás nepohodlné, ak máte radi svoje súkromie.
 • Hranice: Keď si požičiavate kabelku, môže to mať negatívny vplyv na vaše hranice a sebadôveru. Ak pravidelne požičiavate svoje osobné veci, môže to spôsobiť nedostatok hraníc a stratu kontroly nad svojim životom.

Preto by podľa učenia Feng Shui mala byť kabelka osobným predmetom, ktorý by ste nemali požičiavať ostatným osobám. Je lepšie mať osobný vzťah a kontrolu nad energiou, ktorú nesiete so sebou každý deň.

3. Peňaženka

Podľa učenia feng shui by sa nikdy nemala požičiavať peňaženka, pretože to môže mať negatívny vplyv na finančnú energiu. Samozrejme platí to pránske ako aj dámske peňaženky. Tu je niekoľko dôvodov:

 • Energetická väzba: Každý predmet v našom živote nesie určitú energetickú vibráciu. Keď sa peňaženka požičiava, prenáša sa aj finančná energia majiteľa. Ak sú tieto energie protichodné alebo negatívne, môžu sa preniesť aj na tú osobu, ktorá si požičala peňaženku.
 • Strata prosperity: Peňaženka je symbolom prosperity a financií. Akákoľvek strata alebo nedostatok môže signalizovať stratu finančnej stabilitu a doniesť nežiaducu energiu. Požičaná peňaženka môže viesť k zníženiu prosperity, pretože energetické vzťahy sú narušené.
 • Nevhodná manipulácia s peniazmi: Každý si organizuje svoju peňaženku podľa svojich preferencií a špecifických potrieb. Požičaná peňaženka môže byť otvorená, premiestnená alebo jej obsah môže byť nedbalým spôsobom manipulovaný. Toto môže narúšať harmonický tok energie peňazí a priniesť finančné nestability.
 • Súkromie a ochrana: Peňaženka je tiež miestom, kde máme uložené osobné doklady a citlivé informácie o našich financiách. Keďže požičaná peňaženka nie je pod našou kontrolou, môže to priniesť obavy o súkromie a ochranu týchto informácií.

Preto, z dôvodu finančnej stability, prosperity a harmónie v živote, je odporúčané nikdy si nepožičiavať peňaženku podľa učenia feng shui.

Odporúčame aj: Preventívna prehliadka: Čo všetko by ste mali absolvovať každý rok?

4. Zubná kefka

Podľa učenia feng shui by sa nikdy nemala požičiavať zubná kefka z dôvodu, že nositeľ tejto energie prenáša najintímnejšie časti našej osobnosti a energiu. Každý človek má svoju vlastnú osobnú energiu, ktorá sa odráža vo všetkých veciach, s ktorými prichádzame do kontaktu. Zdieľanie osobnej hygienickej pomôcky, ako je zubná kefka, môže prenášať nielen fyzické nečistoty, ale aj neviditeľné energetické záťaže, ktoré by mohli ovplyvniť našu osobnú energiu a zdravie. Preto je lepšie sa vyvarovať zdieľaniu takýchto intímnych predmetov s ostatnými ľuďmi.

5. Deodorant

Podľa učenia feng shui by sa deodorant nemal nikdy požičiavať z niekoľkých dôvodov:

 • Energia a vibrácie – podľa feng shui je všetko všetko vnímané ako energetické pole. Predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s naším telom, ako je deodorant, obsahujú našu vlastnú osobnú energiu. Používanie cudzieho deodorantu môže prerušiť tok energie a priniesť do vášho domova alebo života cudziu energiu, ktorá nemusí harmonizovať s vašou vlastnou.
 • Hygienické aspekty – používanie cudzieho deodorantu z hygienického hľadiska nie je vhodné, pretože to môže potenciálne prenášať baktérie alebo choroby. Toto je obzvlášť dôležité v prípade, že máte otvorené rany alebo podráždenú pokožku.
 • Intimita a osobné hranice – deodorant je intímny predmet, ktorý sa používa na starostlivosť o telo. Požičiavaním deodorantu môžete prekročiť osobné hranice a cítiť sa nepohodlne alebo ohrozený vo svojom priestore.

V rámci učenia feng shui je dôležité mať na pamäti, že predmety, ktoré máme vo svojom okolí, majú vplyv na naše vibrácie a pohodu. Preto je vhodné vyvarovať sa požičiavania osobných hygienických prostriedkov, ako je deodorant, žiletky, osušky, mydlo či špongia na sprchovanie, aby sme udržali pozitívnu energiu a hygienu v našom živote.

6. Lesk na pery

Podľa učenia feng shui existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme sa nemali požičiavať lesk na pery:

 • Energia - feng shui sa zaoberá harmonizáciou energie a prenosom pozitívnej energie prostredníctvom predmetov. Ak sa požičiavame lesk na pery, prenášame aj svoju energiu, čo môže mať negatívny vplyv na našu energetickú rovnováhu.
 • Hygiena - používanie lesku na pery vyžaduje priamy kontakt s pletou. Požičiavaním lesku sa vystavujeme riziku prenos baktérií a infekcií, čo môže mať negatívne dôsledky pre naše zdravie.
 • Intimita - lesk na pery je často považovaný za veľmi osobný predmet, ktorý je úzko spojený s našou intimitou. Požičiavaním lesku sa tak môže narúšať naša osobná sféra a hranice.
 • Energetická kompatibilita - vo feng shui je dôležité udržiavať osobné predmety, zvlášť tie, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so životnými funkciami, oddelené od ostatných ľudí. Každá osoba má svoju vlastnú energiu a ich predmety sú energeticky ladené. Keďže lesk na pery je veľmi blízko úst, kde vstupuje a vychádza energia, nosenie cudzieho lesku môže narušiť túto rovnováhu.

Tip pre vás: Tieto 4 znamenia sú najlepšími priateľmi! Zistite, či ste medzi nimi!

7. Kefa na vlasy + sponky do vlasov

Podľa učenia feng shui je dôležité udržiavať energetickú rovnováhu a čistotu vo svojom prostredí. Keďže vlasy na kefe a sponkách môžu zadržiavať negatívnu energiu, je vhodné mať vlastné a nepožičiavať ich iným ľuďom.

 • Prevzatie cudzích vlasov a energie - keď si požičiavate kefu na vlasy a sponky, prevezmete nielen fyzické, ale aj energetické zvyšky z iných ľudí. Táto energia môže mať rôzne vplyvy na váš energetický priestor a fyzický stav.
 • Možné ochorenia a nákazy - používanie cudzích kéf či sponiek môže zvýšiť riziko prenosu ochorení a nákaz. Vlasy a pokožka sú kontaminované mikróbmi a cudzími substanciami, ktoré môžu spôsobiť nepohodlie a choroby, ak sa dostanú do kontaktu s vašou pokožkou.
 • Energetický nepríjemný zážitok - pre niektorých ľudí môže byť používanie cudzích kéf a sponiek nepríjemným zážitkom, čo môže ovplyvniť ich emocionálnu a energetickú rovnováhu. Určitým spôsobom prenášate energiu držiteľa kefy na seba, čo môže ovplyvniť vaše vlastné energetické pole.

Preto je lepšie mať vlastnú kefu na vlasy a sponky, aby ste udržiavali čistotu energie a minimalizovali riziko prenosu ochorení. Je tiež dôležité pravidelne čistiť a dezinfikovať svoje vlastné kefy a sponky, aby ste odstraňovali negatívnu energiu a udržiavali ich čisté a hygienické. Do rovnakej kategórie možno zaradiť napríklad náušnice či spomínaný lesk na pery alebo rolovací deodorant.

Zaujme vás: Raňajky a kalórie: Koľko ich prijímať, aby ste mali dostatok energie?

8. Šperky + okuliare + hodinky

Podľa učenia feng shui by sa mali šperky, okuliare a hodinky zásadne vyhýbať požičiavaniu. Existuje niekoľko dôvodov a zásad tejto tradície:

 • Energia - každý človek nesie so sebou svoju vlastnú osobnú energiu. Šperky, okuliare a hodinky sú osobnými predmetmi, ktoré čerpajú a uchovávajú energiu ich majiteľa. Keď tieto predmety požičiavame iným ľuďom, výmenou sa vymieňajú aj energie. Toto môže mať negatívny vplyv na našu vlastnú energiu a môže narušiť harmóniu našej osobnej sféry.
 • Možnosť straty alebo poškodenia - požičiavanie šperkov, okuliarov a hodiniek prináša so sebou aj riziko ich straty alebo poškodenia. Tieto predmety majú často sentimentálnu hodnotu a ich strata môže spôsobiť emocionálnu bolesť. Okrem toho vám môže spôsobiť aj nepriateľstvo zo strany druhého človeka, ak sa niečo stane s vašou osobnou vecou, ktorú ste mu požičali.
 • Energia vám nepatrí - učenie feng shui kladie veľký dôraz na to, že si máme byť vedomí vlastnej energie a jej ochrany. Keď požičiavame svoje osobné predmety, predávame aj časť svojej energie iným ľuďom. To môže oslabiť našu ochranu a vystaviť nás negatívnym vplyvom vonkajšieho sveta.

Vzhľadom na tieto zásady a skutočnosti odporúča učenie feng shui nepožičiavať si šperky, okuliare a hodinky či slúchadlá iným ľuďom.

Prečítajte si aj: Ako si vyčistiť karmu a získať vnútorný pokoj? Zistite to spolu s nami!

9. Papuče

Podľa učenia feng shui by sme sa mali vyvarovať požičiavania papúč. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme sa mali vyhnúť tomuto konaniu:

 • Energetická výmena - každý človek má svoju vlastnú energetickú stopu, ktorá sa odráža vo veciach, ktoré pravidelne používa. Papuče sú osobnou obuvou a zanechávajú energetický odtlačok majiteľa. Keďže každý človek má svoju vlastnú energiu, požičiavaním papúč sa energetická výmena medzi dvoma ľuďmi mieša a môže to viesť k nerovnováhe.
 • Hygienické aspekty - papuče sú často používané na chodenie po podlahe. Môže sa na ne dostávať nečistota, baktérie alebo úlomky. Požičiavaním papúč prenášame tieto nečistoty alebo baktérie z jedného domu do druhého, čo môže mať negatívny vplyv na energetickú kvalitu domova.
 • Náboženské alebo kultúrne dôvody - mnoho ľudí považuje obuv, najmä papuče, za osobnú a súvisí s osobnou sférou. Preto požičiavanie obuvi môže byť považované za nevhodné alebo dokonca urážlivé v niektorých náboženských alebo kultúrnych kontextoch.
 • Energetická harmonizácia - každý človek má svoje vlastné energetické pole, ktoré je v rovnováhe v jeho vlastnom domove. Požičiavaním papúč zasahujeme do tohto energetického vplyvu, čo môže narušiť harmóniu medzi človekom a jeho prostredím.

Vzhľadom na tieto faktory je lepšie vyhnúť sa požičiavaniu papúč a radšej si zakúpiť vlastný pár, ktorý je vhodný pre vás a váš domov. To isté platí aj napríklad aj pre uteráky, osušky či použité oblečenie.


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní